1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunt publicitar 01

Casa de vanzare in Targu Ocna.
Suprafata: 100 mp locuibili si curte de 500 mp.
Plus 1500 mp (se poate vinde si pe parcele)
Locatia: Str. Poet Ion Gramada, nr.19 (aproape de Piscina cu apa sarata de langa Mina Salina)
Telefon de contact: 0737049318 sau 0734166754

Campanie de promovare a Universităţii "George Bacovia" din Bacău

Scris de  Administrator 16 Ianuarie 2018 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

Universitatea "George Bacovia" din Bacău, singura instituţie privată de învăţământ superior din judeţul Bacău, desfăşoară o campanie activă de promovare a ofertei educaţionale în toată Moldova, pentru anul şcolar 2018-2019. Până acum, caravana Universităţii „George Bacovia“ a ajuns în peste 20 de localităţi, în marile centre comerciale, în locuri publice dar şi într-o bună parte din colegiile din municipiul Bacău.
Coordonator al Caravanei Educaţionale a Universităţii „George Bacovia“ este în 2018, asistentul universitar drd. Laurenţiu Diaconu Novac, care este sprijinit de o echipă de studenţi de la Drept, aparţinând catedrei Facultăţii de Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative.
Fac parte din aceasta echipă Afrentoaie Ramona, Ungureanu Anamaria, Bertia Vasile, Ramona Dobos, Stan Paula, Mihai Zetu, Placinta Ancuta Maria şi Bertea Oana.
Luni, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, caravana Universităţii „George Bacovia“ şi-a făcut cunoscută oferta educaţională în Colegiile Karpen, Saligny şi Alecsandri.
Sunt coordonator al Caravanei în toată Regiunea Nord-Est, zonă din care ne vin majoritatea studenţilor. Până la finalul Caravanei vrem ca oferta noastră să fie cunoscută de elevii din aproximativ 100 de colegii din întreaga Moldovă“, ne-a declarat Laurenţiu Diaconu Novac.
Universitatea „George Bacovia“, care a împlinit anul trecut 25 de ani de la înfiinţare, s-a dovedit una dintre cele mai viabile şi stabile instituţii private de învăţământ superior din zona Moldovei. Dispune de o bază materială modernă iar nivelul taxelor este sub cel practicat de alte instituţii similare.

Specializări de licenţă, acreditate şi autorizate de Ministerul Educatiei.

Potrivit site-ului Universitatea George Bacovia, sunt acreditate următoarele specializări la licenţă:

– Economia comerţului, turismului şi serviciilor – domeniul de licenţă Administrarea afacerilor, forma de învătământ cu frecvenţă 75 de locuri;

– Management – domeniul de licenţă Management, forma de învăţământ cu frecvenţă 75 de locuri;

– Drept – domeniul de licenţă Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă 75 de locuri;

Specializări autorizate:
– Administraţie publică – domeniul de licenţă Ştiinţe administrative, formă de învăţământ cu frecvenţă 75 de locuri;

Ce masterate sunt recunoscute de Ministerul Educatiei...?

Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre şi se adresează celor care vor să aprofundeze şi să se specializeze în domenii ce ţin de economie/afaceri (şi vor să acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât şi celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, ştiinţele naturii, medicină etc.) şi vor să descifreze mecanismele funcţionării companiilor şi pieţelor.

Specilizări:
– Management financiar contabil
– Diagnostic financiar si auditul firmei
– Management-marketing
– Managementul instituţiilor din administraţia publică
– Managementul afacerilor
– Marketing în afaceri

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă :

– Managementul instituţiilor de educaţie (2 semestre)

Universitatea "George Bacovia" din Bacău are un colectiv valoros de cadre didactice universitare. În afară de profesorii din Bacău, predau cursuri şi seminarii şi profesori din Iaşi sau Galaţi.
Desfăşoară activitate în Universitate următorii profesori universitari (vă rog să daţi click pe numele fiecăruia, pentru a vedea CV-ul acestora. Concluzia o puteţi trage singuri, dacă aveţi dubii în legătură cu profesorii care vă predă.)

- Toader GHERASIM,

- Tatiana PUIU,

- Marius Dumitru PARASCHIVESCU,

- Dumitru BONTAS,

- Neculai LUPU,

- Andreia Simona MELNIC,

- Ramona FLOREA,

- Andrei Octavian PARASCHIVESCU,

- Daniel GHERASIM,

- Radu FLOREA,

- Adrian GHERASIM,

- Gabriela FOTACHE,

- Daniela Gabriela BORDEIANU,

- Radu Cristian BUCSA,

- Florin RADU,

- Nicoleta BOTEZ,

- Ovidiu BONTAS,

- Violeta URBAN,

- Ioan CIOCHINA-BARBU,

- Alexandru AMITITELOAIE,

- Mihai CAPRIOARA,

- Nelu NITA,

- Ciprian-Marius BOGEA,

- Laurentiu NOVAC-DIACONU,

- Adrian LUPASCU…

Aţi vizualizat toate CV-urile profesorilor ...?
Foarte mulţi dintre dumneavoastră pun "nivelul" facultăţilor private pe problema banilor pe care dumneavoastră îi daţi. "Lasă că e facultate privată şi dacă dai banul treci sigur."

Nu aici trebuie să puneţi problema. Poate nu ştiaţi, dar profesorii de la stat sunt plătiţi tot de dumneavoastră, prin taxele şi impozitele pe care le datoraţi statului. Totul e un circuit închis.

Copiii dumneavoastră intră la aceste facultăţi fără să plătească niciun ban, pe toată durata şcolarizării. Credeţi că sunt mai buni decât studenţii ce au terminat o facultate privată...?
Vă garantez eu că NU...!

Aceşti profesori ce predau într-o facultate privată, au terminat studiile în facultăţi de stat. Sunt chiar şi doctoranzi (şi nu copy/paste ca unii politicieni actuali) Ci stând ani de zile cu capul în bibliotecă şi picioarele în apă rece.

E ca şi cum studenţii facultăţilor particulare sunt învăţaţi de către profesori acreditaţi din instituţiile de stat. Numai că, aceşti profesori, trebuie şi renumeraţi în funcţie de cunoştinţele dumnealor. E logic !

Dat fiind faptul că statul nu le acordă salarii suficient de "motivante", atunci aceştia aleg zona privată.
Cine doreşte să iasă, după terminarea facultăţii , având cunoştinţe bazate în domeniu, poate învăţa şi în budă (şi mă iertaţi de comparaţie). Dar profesorul ce vine zi de zi la ore, pentru aţi preda ceea ce el a învăţat la râmdul lui, într-o universitate de stat, trebuie plătit. Iar prin taxele pe care dumneavoastră le plătiţi, asta faceţi. Plătiţi cunoştinţele, timpul şi evoluţia.

Studentul acordă respectul cuvenit lui şi profesorului. EL va fi mereu prezent pentru tine. Doar tu alegi ceea ce doreşti să fii...!

Schimbarea stă doar în tine.

Istoricul Universităţii „George Bacovia“ în cei 25 de ani de existenţă

Potrivit unei scurte descrieri de pe site-ul Universitatii, activitatea academica a cunoscut urmatoarea evolutie din pana in prezent:

1992
– La data de 9 aprilie se înfiinţează în Bacau, Fundaţia Academică Social Culturală şi Instructiv Educativă “George Bacovia” , în cadrul căreia îşi începe activitatea prima universitate particulară – Universitatea 'George Bacovia" din Bacău;

1994 – 1995
– Reforma curriculară pentru aplicarea Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor şi a Legii învăţământului 84/1995.
– Crearea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG);
– Elaborarea primei Carte şi a Statutului Universităţii „George Bacovia”;
– Depunerea primului Dosar de autoevaluare la C.N.E.A.A. în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a specializarii CIG.

1996-1997
– Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea CIG;
– Prima promoţie de absolvenţi la specializarea CIG;
– Lansarea primului număr al Buletinului Ştiinţific al UGB;
– Încheierea primului acord internaţional bilateral de colaborare interuniversitară cu Universitatea Cooperatist Comercială din Chisinau, Republica Moldova.

1998
– Înfiinţarea a două noi facultăţi:
o Facultatea de Management cu specializarea Managementul Firmei,
o Facultatea de Economia Afacerilor cu specializarea Marketing
– Instituirea Medaliei Membru de Onoare al Comunităţii Academice “George Bacovia”;
– Acordarea primului titlu de Membru de Onoare al Comunităţii Academice ”George Bacovia” academicianului Eugen Simion – Preşedintele Academiei Române.

1999
– Depunerea Dosarului de acreditare pentru specializarea CIG şi a Dosarului de autoevaluare pentru acreditarea instituţională a Universităţii;
– Punerea pietrei de temelie pentru noua clădire a Universităţii;
– Se publică prima carte în Editura Moldavia a Universităţii.

2000
– Obţinerea acreditării primei specializări – Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
– Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru a patra specializare – Administraţie publică (AP);
– Instituirea Bursei ”George Bacovia”.

2001
– Obţinerea acreditării instituţionale prin OUG 133/18.10.2001;
– Aprobarea noii Carte a Universităţii.

2002
– Acreditarea instituţională prin Legea 237/2002 a Universităţii „George Bacovia” din Bacău;
– Inaugurarea clădirii. Sfinţirea clădirii;
– Prima vizită a unui Ministru al Educaţiei – Ecaterina Andronescu;- Autorizarea specializării Informatică Economică;
– Primele promoţii de absolvenţi licenţiaţi la specializările Mg si Mk.

2003
– Vizita IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi a delegaţiei Bisericii elene;
– Primul an de învaţământ acreditat, în ciclul de masterat, specializarea Management financiar contabil (MFC);
– Acreditarea specializărilor de masterat Managementul afacerilor (MA), Marketingul afacerilor (KA) şi Gestiunea resurselor în administratia publica (GRAP);

2004
– Acreditarea specializării Gestiunea resurselor în sănătate (GRS) ciclul postuniversitar de masterat;
– Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi la specializarea AP;
– Prima promoţie de absolvenţi la specializarea MFC masterat.

2005
– Implementarea programelor educaţionale în ciclurile de licenţă acreditate conform planului „Bologna” al Uniunii Europene;
– Acreditarea specializărilor Management şi Marketing – licenţă;
– Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializărilor Finanţe şi bănci (FB) şi Asistenţă socială (AS);
– Primele promoţii de absolvenţi de masterat la specializările MA, KA şi GRAP.

2006
– Implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC);
– Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializării Economia serviciilor, comerţului şi turismului (ECTS);
– Prima promoţie de absolvenţi de masterat la specializarea GRS.

2007
– Acordarea primului titlu de Doctor Honoris Causa Academicianului Mugur Constantin Isărescu;
– Reacreditarea instituţională a universităţii;
– Acreditarea specializării Administraţie Publică – program de licenţă;
– Acreditarea specializărilor Management financiar contabil (MFC), Management Marketing (MM) şi Managementul instituţiilor din administraţia publică (MIAP), ciclul postuniversitar de masterat dupa planul „Bologna”;
– Atestarea Centrului de cercetare ştiinţifică Economie – Transdisciplinaritate – Cunoaştere (ETC);
– Primul schimb internaţional de studenţi în cadrul Programului ERASMUS;
– Autorizarea provizorie a specializării Drept, licenţă (D).

2008
– Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Academicianului Basarab Nicolescu;
– Inaugurarea celui de al doilea corp de clădire;
– Apare Buletinul Ştiinţific al Universităţii sub o nouă denumire Economy, Transdisciplinarity, Cognition;
– Acordarea Cartei ERASMUS extinsă 2008-2013

2009
– Autorizarea Programelor de studii postuniversitare de formare continuă a persoanelor adulte;
– Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Willi Pavaloaia.

2010
– Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Academicianului Eugen Simion;
– Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Bontas;
– Schimbarea denumirilor şi structurilor facultăţilor în:
o Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
o Facultatea de Management – Marketing
o Facultatea de Drept şi Administraţie publică

2011
– Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi – specializarea Drept;
– Acreditarea învăţământului cu frecvenţă redusă la specializările CIG, Mg, Mk

2012
– Acreditarea specializărilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Finanţe şi Banci, licenţă, zi
– Schimbarea denumirilor şi structurilor facultăţilor în:
o Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
o Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
– Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Marius Paraschivescu;

2013
– Conform prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 493/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 447/2013 în structura Universităţii „George Bacovia” funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
– Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Viorica Paraschivescu;

 Vă prezint Conferinţa Decret 2017. Vizionare plăcută...!

 

Ultima modificare la Marţi, 16 Ianuarie 2018 23:23
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro

Articole asemanatoare (dupa cuvinte)

sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner